KML model areálu Západočeské Univerzity na Zeleném trojúhelníku

Autorka: Klára Špicelová, KMA/FAV, 2007

Model je vytvořen na základě diplomové práce Stanislava Olivíka (2003), který vytvořil VRML model Univerzitního areálu na Borech. Tento model byl převeden do formátu KML ( Keyhole Markup Language ) v rámci předmětu KMA/AGI. Model je umístěn na ortofotosnímek univerzitního areálu. Bohužel je bez budovy Fakulty elektrotechnické, která v době referenční práce byla ve výstavbě. 3D model obsahuje navíc popisky jednotlivých budov, odkazy na stránky fakult či pracovišť, fotografie jednotlivých budov a seznam zkratek učeben, které se v areálu nacházejí. Pokud máte zájem model jakkoli vylepšit či rozšířit, prosím kontaktujte Ing. Karla Jedličku.

Model je k dispozici v KML i v jeho binární formě KMZ.


Pro zobrazení modelu je nutné mít nainstalovaný program Google Earth, který si můžete volně stáhnout. Přímý odkaz pro vložení do Google Earth je http://gis.zcu.cz/ZCUvKML/ZapadoceskaUniverzita.kmz. Pak už stačí zvolený model univerzity otevřít v programu Google Earth. Samozřejmě se také se můžete pokochat i ostatními krásnými místy planety Země :-).


Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1