Fotogrammetrie
(KMA/FGM)

Studijní informace

Přednášející

Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Cvičící

Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc., Ing. Radek Fiala

Podmínky zápočtu a zkoušky

  • Účast na projektu snímkového letu a odevzdané práce ze cvičení jsou podmínkou zápočtu.
  • Ke zkoušce musí mít student získaný zápočet.

Termíny zkoušek

Ke zkouškám se přihlašujte standardním způsobem přes portál ZČU.

Doporučená literatura

  • Pavelka, K. Fotogrammetrie. Západočeská univerzita. Plzeň, 2003

Časový harmonogram a obsah přednášek a cvičení (2009/2010)

Informace k přednáškám a cvičením

  • Při přednáškách jsou rozdávány rozmnožované ilustrace, tabulky a schemata
  • K některým cvičením jsou rozdávány rozmnožované formuláře a návody

Prezentace k přednáškám


Odkazy

SIMphoto

SIMphoto… jednoduchá jednosnímková fotogrammetrie

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1