Kosmická geodézie
KMA/GEA

Přednášející a cvičící

Ing. Cyril Ron, CSc.

Studijní materiály

Prezentace k přednáškám a cvičením

Skripta Kosmická geodézie


Sylabus

Základní astronomické poznatky, nebeská sféra a její souřadnicové soustavy, úkazy vyplývající z otáčení nebeské sféry, pohyb planet kolem Slunce, nauka o čase, astronomická refrakce, aberace světla, paralaxa, precese a nutace, polohy hvězd, kolísání zemských pólů, určení astronomického azimutu, astronomické zeměpisné šířky, astronomické zeměpisné délky, základy kosmické geodézie. Součástí je pětidenní terénní praxe.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1