Terénní měření
(KMA/GEN3)

Stránky tohoto předmětu jsou od roku 2008 přesunuty na portál ZČU.

Najdete zde pottřebné informace k průběhu terénního měření. Pro zobrazení všech dostupných informací je nutné se přihlásit studentským jménem a heslem.

Studijní informace

Přednášející

Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Cvičící

Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Nutné podmínky pro udělení zápočtu

Studijní literatura:

 • BÖHM J., RADOUCH V., HAMPACHER M.: Vyrovnávací počet, SNTL Praha, 1990
 • BLAŽEK R., SKOŘEPA Z.: Geodezie 30 (Výškopis), ČVUT Praha, 1999
 • CIMBÁLNÍK M., MERVART L.: Vyšší geodézie 1 (skriptum), Ediční středisko, ČVUT Praha, 1997
 • DUŠEK R., VLASÁK J.: Geodezie 40 (Příklady a návody na cvičení), ČVUT Praha, 1998
 • JANDOUREK J.: Geodézie IV (Úprava měřených veličin před výpočty, Geodetická úloha a její kvalitativní hodnocení), ČVUT Praha, 1995
 • JANDOUREK J.: Geodézie 50 (Vyrovnání účelových geodetických sítí v E2 a v E3), ČVUT Praha, 2000
 • MERVART L., CIMBÁLNÍK M.: Vyšší geodézie 2 (skriptum), Ediční středisko, ČVUT, 1997
 • RATIBORSKÝ J.: Geodezie 10, ČVUT Praha, 2000
 • SKOŘEPA Z.: Geodezie 10, 20. (Návody na cvičení), ČVUT Praha, 1999
 • ČSN 01 3410. Mapy velkých měřítek – základní ustanovení. Vydavatelství norem, Praha, 1990.
 • ČSN 01 3411. Mapy velkých měřítek – kreslení a značky. Vydavatelství norem, Praha, 1989.
 • Platné resortní předpisy, metodiky a vyhlášky vztahující se k budovaní geodetických základů, mapování pro KN a SMD

Sylabus

Polohopisné měření. Zhuštění bodového pole, projekt a observace vložené plošné sítě (úhlová měření el. teodolity, délková elektrooptickými dálkoměry), polygonové pořady pro měření polohopisu. Podrobné polohopisné měření polární a ortogonální metodou s kontrolou měřených dat pro aposteriorní rozbor přesnosti. Současné určení polohy a výšky bodu podrobného bodového pole a rozbor přesnosti. Podrobné měření výškopisné tachymetrickou metodou (nitkovou a s využitím elekrooptických dálkoměrů, bloková tachymetrie). Přesná nivelace a určení výšek bodů PNS. Global Positioning System (GPS), nové pojetí geodetických základů. Zaměření sítě bodů statickou metodou GPS.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1