Geomatika v projektech 2015

Geomatika v projektech je konference pořádaná oddělením geomatiky, katedry matematiky, Fakulty aplikovaných věd, Západočeské univerzity v Plzni. Letošní ročník navazuje na předchozí ročníky pořádané od roku 2009 a výroční geosemináře, které oddělení geomatiky pořádá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem od roku 2007.

Původní zaměření semináře „prostorové aspekty kulturního dědictví České republiky” je od roku 2009 rozšířeno o další aplikační oblasti geomatiky a příbuzných vědních oborů. Tyto oblasti jsou pro každý ročník vybírány tak, aby pokrývaly aktuální témata diskutovaná odbornou veřejností.


Výstupem z konference je sborník abstraktů s ISBN.


Vstup volný

Prostory pro konferenci poskytl zámek Kozel.

Náklady na uspořádání konference budou hrazeny z projektů: Podpora udržitelnosti centra NTIS (PUNTIS), OpenTransportNet a SDI4Apps řešených v současné době na oddělení Geomatiky.

NTIS    Open Transport Net    SDI4Apps

Mediální partneři

GISPortal.cz Geoinformace Zeměměřič

Důležité termíny

Přihlášky příspěvků:do6. 9. 2015
Přihlášky účastníků:do20. 9. 2015
Konání konference:7.–8. 10. 2015

Odborné sekce

 • Geomatika v dopravě
 • Geomatika a geoprostorové kulturní dědictví
 • Aplikace teoretické geodézie
 • Geomatika, open source a open data
 • Geomatika ve třetím rozměru

Jsou akcentována aktuální témata aplikace geomatiky v dopravě, v open source, v trojrozměrném prostoru a v neposlední řadě na vztah geomatiky a geodézie. Již tradičně vítáme všechny příspěvky zaměřené na památkovou péči s využitím GI znalostí.

Program

Podrobný program konference naleznete na samostatné stránce.

Přihlášky

Autoři příspěvků

Přihlašování příspěvků bylo ukončeno.

Ostatní účastníci

Přihlašování účastníků bylo ukončeno.


Organizační výbor

 • Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
 • Ing. et Mgr. Otakar Čerba, Ph.D.
 • Ing. Radek Fiala, Ph.D.
 • Ing. Pavel Hájek
 • Ing. Karel Janečka, Ph.D.
 • Ing. Karel Jedlička, Ph.D.
 • Ing. Jan Ježek, Ph.D.
 • Ing. Michal Kepka
 • Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
 • Ing. Michal Šprlák, Ph.D.
 • Ing. Martina Vichrová, Ph.D.

Programový výbor

 • Doc. Ing. Václav Čada, CSc.
 • Ing. et Mgr. Otakar Čerba, Ph.D.
 • Ing. Karel Jedlička, Ph.D.
 • Ing. Jan Ježek, Ph.D.
 • Ing. Michal Kepka
 • Ing. Tomáš Mildorf, Ph.D.
 • Ing. Jan Pacina, Ph.D.
 • Ing. Michal Šprlák, Ph.D.

Místo

49° 40' 14.58"N, 13° 31' 48.47"E

 • Seminář bude probíhat v zámecké jízdárně. Podrobnější informace o dalších zámeckých prostorách najdete na stránkách zámku.

  Upozorňujeme účastníky, že v zámeckých prostorech funguje "přirozená klimatizace" a teplota v jízdárně se pohybuje okolo 20°C i v horkých letních dnech.

 • Parkování pro účastníky semináře je zajištěno na vnitřním zámeckém parkovišti.

Možnosti ubytování

Pro zájemce o ubytování uvádíme seznam odkazů na zařízení s možností noclehu v okolí.

Pokud objevíte další zajímavou možnost ubytování, dejte vědět a seznam aktualizujeme.

Předchozí ročníky

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1