Geomatika v projektech 2012

Geomatika v projektech je oborová konference pořádaná oddělením geomatiky, katedry matematiky, Fakulty aplikovaných věd, Západočeské univerzity v Plzni. Letošní ročník navazuje na předchozí ročníky 2011, 2010, 2009 a výroční geosemináře, které oddělení geomatiky pořádá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem od roku 2007.

Původní zaměření semináře „prostorové aspekty kulturního dědictví České republiky” je od roku 2009 rozšířeno o další aplikační oblasti geomatiky a příbuzných vědních oborů. Tyto oblasti jsou pro každý ročník vybírány tak, aby pokrývaly aktuální témata diskutovaná odbornou veřejností.


Upozorňujeme účastníky, že v zámeckých prostorech funguje "přirozená klimatizace" a teplota v jízdárně se pohybuje okolo 20°C i v horkých letních dnech.

Sborník abstraktů

Editoři:

 • Václav Čada,
 • Radek Fiala,
 • Karel Jedlička,
 • Josef Sebera.

Podpora konference

Konference je podpořena z projektu AMathNet a z příspěvků firem:

Prostory pro konferenci poskytl zámek Kozel.

Mediální partneři

Časopis GeoBusiness – generální mediální partner.


Další mediální partneři:

Na základě dohody mezi organizátory konference a vědeckými časopisy, budou příspěvky z konference nabídnuty redakčním radám těchto časopisů:


Sekce

I pro rok 2012 jsou akcentována aktuální témata aplikace geomatiky v územním plánování v evropském kontextu, v moderní kartografii, fyzikální geodézii, ve vzdělávání a v památkové péči:

 • Geomatika v památkové péči

  Zaměřeno na využití podrobných geografických dat a starých mapových děl v památkové péči, na způsoby digitalizace památkově hodnotných předloh a na elektronickou pasportizaci památkových objektů.

 • Geodézie jako součást věd o Zemi

  Zaměřeno na úlohy GNSS, tíhové pole Země, určování parametrů orientace a rotace Země a tvorbu referenčních rámců.

 • Současná kartografie

  Zaměřeno na praktické aspekty moderní kartografické produkce.

Novinkou letošního ročníku bude sprint sekce, ve které bude mít možnost vystoupit každý z aktivních účastníků konference s maximálně 2 minutovým vystoupením, doprovozeném maximálně 2 snímky prezentace.

 • Geokonektor - vzdělávání

  Jakým směrem se podle Vás má dále ubírat oborové vzdělávání?
  (jedno téma - různé názory)

Program

Podrobný program konference naleznete na samostatné stránce.


Organizační výbor

 • Doc. Ing. Václav Čada, CSc.,
 • Ing. et Mgr. Otakar Čerba, Ph.D.,
 • Ing. Radek Fiala, Ph.D.,
 • Ing. Pavel Hájek,
 • Ing. Karel Janečka, Ph.D.,
 • Ing. Karel Jedlička, Ph.D.,
 • Ing. Jan Ježek, Ph.D.,
 • Ing. Michal Kepka,
 • Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.,
 • Ing. Jakub Šilhavý,
 • Ing. Josef Sebera,
 • Ing. Miloš Vaľko, PhD.,
 • Ing. Martina Vichrová, Ph.D.

Programový výbor

 • Doc. Ing. Václav Čada, CSc. - Západočeská univerzita v Plzni.
 • Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. - České vysoké učení technické v Praze.
 • Ing. et Mgr. Otakar Čerba - Západočeská univerzita v Plzni.
 • Mgr. Šimon Eismann - Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Praha.
 • Ing. Josef Hnojil, Ph.D. - Vydavatelství Springwinter, s. r. o.
 • Ing. Karel Janečka, Ph.D. - Západočeská univerzita v Plzni.
 • Ing. Karel Jedlička, Ph.D. - Západočeská univerzita v Plzni.
 • RNDr.Vilém Pechanec, Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Ing. Jan Růžička, Ph.D. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.
 • Ing. Josef Sebera - Západočeská univerzita v Plzni.
 • Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D. - Masarykova univerzita, Brno.
 • Ing. Danuše Svobodová - Zeměměřický úřad

Místo

49° 40' 14.58"N, 13° 31' 48.47"E

Možnosti ubytování

Pro zájemce o ubytování uvádíme seznam odkazů na zařízení s možností noclehu v okolí.

Pokud objevíte další zajímavou možnost ubytování, dejte vědět a seznam aktualizujeme.

Předchozí ročníky

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1