GEOsdružení

V listopadu 2004 se na katedře matematiky poprvé setkali lidé, kteří na ZČU pracují s geografickými informacemi. Tímto setkáním bylo vytvořeno neoficiální sdružení, které si klade za úkol šíření a výměnu geoinformací, software, poznatků a zkušeností mezi studenty a pedagogy na ZČU.

GEOseminář

Hlavní aktivitou sdružení je v současné době pořádání GEOseminářů. Ty představují pravidelná setkání všech zájemců o geovědy nejen ze ZČU. V rámci jednotlivých příspěvků jsou posluchači seznamováni s novinkami v oboru, s vědeckovýzkumnou činností na jednotlivých pracovištích, s tématy řešených odborných prací apod.

Program geosemináře naleznete zde.

Spolupráce s ESRI

14. 2. 2005
Loni na podzim podepsala Západočeská univerzita smlouvu o spolupráci v oblasti vědy a výzkumu s firmou ARCDATA PRAHA, výhradním distributorem firem ESRI a Leica pro Českou republiku (více viz. Univerzitní noviny, prosinec2004, str. 4 ). Kromě závazků které z toho pro ZČU plynou, přichází i velké příležitosti. Kromě získání velkého balíku software (viz technické zázemí, software,CampusPack2 ), mají všichni naši studenti možnost absolvovat elektronické výukové kurzy ve virtuálním kampusu firmy ESRI podle vlastního výběru.
Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1