GIS Day 2014 na FAV ZČU v Plzni

Co je GIS Day?

GIS Day slouží k představení a propagaci v současnosti jedné z nejperspektivnějších geografických a technologických disciplín - geografických informačních systémů (GIS). Tyto systémy hrají důležitou roli nejen ve státní správě, managementu krizových situací, ochraně přírody apod., ale také ve vzdělávacím procesu, kdy slouží jako zdroje důležitých geografických informací a nástroje pro jejich zpracování a tvorbu map.

Zapojení Západočeské univerzity, oddělení geomatiky

Oddělení geomatiky Západočeské univerzity v Plzni se na této akci podílí populárními přednáškami o geografických informačních systémech, geoinformatice a geomatice. Jejich součástí je představení GIS a ukázka práce s nimi, včetně možnosti vyzkoušení funkcí GIS.

Termíny a data přednášek jsou průběžně domlouvány se středními školami, již domluvená data můžete vidět níže a v případě zájmu se přijít také podívat. Máte-li zájem o přednášku na vaší škole, kontaktuje nás mailem na adrese mkepkaZkma.zcu.cz nebo gorinZkma.zcu.cz.

Zvané přednášky

18. 11. 2014

Karel Jedlička – Potenciál 3D GIS (nejen) v památkové péči (geomatika ve třetím rozměru).

Přednáška proběhla v rámci Den geografických informačních systémů 2014: České kulturní dědictví v GIS III v Národním památkovém ústavu.

Přednášky na KMA

20. 11. 2014

Na katedře matematiky FAV ZČU v Plzni bude program probíhat v čase 8:00-11:00. V rámci připraveného programu se mohou návštěvníci těšit na popularizační přednášku o GIS, interaktivní ukázku analýz v geoportálu a další zajímavé prezentace o mapách, včetně oblíbené úlohy "Nakreslete mentální mapu okolí své školy."

Harmonogram:

Přihlášené školy

Přednášky (na přihlášených školách)

Zde budou postupně aktualizovány informace o proběhlých přednáškách na přihlášených školách.

Předchozí ročníky

Oddělení geomatiky ZČU v Plzni se účastní akce GIS Day již od roku 2000. Ročníky 2000-2007 probíhaly formou dne otevřených dveří. Od roku 2008 vyjíždí pracovníci oddělení i na střední školy, které projeví zájem o přednášku o geografických informačních systémech, či o praktickou ukázku práce s GIS.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1