GIS Day 2010 na FAV ZČU v Plzni

Co je GIS Day?

GIS Day slouží k představení a propagaci v současnosti jedné z nejperspektivnějších geografických a technologických disciplín - geografických informačních systémů (GIS). Tyto systémy hrají důležitou roli nejen ve státní správě, managementu krizových situací, ochraně přírody apod., ale také ve vzdělávacím procesu, kdy slouží jako zdroje důležitých geografických informací a nástroje pro jejich zpracování a tvorbu map.

Zapojení Západočeské univerzity, oddělení geomatiky

Oddělení geomatiky Západočeské univerzity v Plzni se na této akci podílí populárními přednáškami o geografických informačních systémech, geoinformatice a geomatice. Jejich součástí je představení GIS a ukázka práce s nimi, včetně možnosti vyzkoušení funkcí GIS. Letošní ročník byl podpořen projektem SCICOM.

Termíny a data přednášek jsou průběžně domlouvány se středními školami, již domluvená data můžete vidět níže a v případě zájmu se přijít také podívat. Máte-li zájem o přednášku na vaší škole, kontaktuje nás mailem na adrese kjaneckaZkma.zcu.cz.

Přednášky na KMA

24. 11. 2010

Na katedře matematiky FAV ZČU v Plzni bude program probíhat v čase 8:00-16:00. V rámci připraveného programu bude připravena popularizační přednáška o GIS, interaktivní ukázka práce v GIS a další zajímavé prezentace.

Harmonogram:

UL602 08:00-10:00

Střední průmyslová škola stavební Plzeň - 2. E

10:00-11:00

Střední škola informatiky a finančních služeb

14:00-16:00

Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň

UL604 09:00-12:00

Gymnázium Příbram

12:00-14:00

Střední průmyslová škola stavební Plzeň - 1. E

14:00-16:00

Střední průmyslová škola stavební Plzeň - 3. E

UL608 10:00-11:00

Střední škola informatiky a finančních služeb

11:00-12:00

Gymnázium Příbram

13:00-14:00

Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň

15:00-16:00

Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy

29. 11. 2010

UL604 10:00-11:30

Střední průmyslová škola stavební Plzeň

7. 12. 2010

UL602 13:00-15:00

Střední průmyslová škola stavební Plzeň

Přednášky (na přihlášených školách)

Zde budou postupně aktualizovány informace o proběhlých přednáškách na přihlášených školách.
8. 11. 2010

Jan Ježek – Co je GIS? dostupné zdroje geografických dat v ČR. virtuální realita v Google Earth. Ukázka systému sledování vozidel.

Přednášku navštívili především studenti třetího a čtvrtého ročníku semináře informatiky a matematiky na Gymnáziu v Rokycanech.

11. 1. 2011

Karel Jedlička, Jakub Šilhavý – Co je GIS? Dostupné zdroje geografických dat v ČR. Interaktivní ukázka práce v GIS.

Práci s geografickými daty a GIS si vyzkoušely 4 skupiny studentů čtvrtých ročníků Gymnázia Prachatice přímo ve školních počítačových učebnách.

11. 1. 2011

Otakar Čerba, Radek Fiala – Co je GIS? Dostupné zdroje geografických dat v ČR. Interaktivní ukázka práce v GIS.

Práci s geografickými daty a GIS si vyzkoušely 2 skupiny studentů prvních ročníků Gymnázia Sušice přímo ve školních počítačových učebnách.

26. 2. 2011

Karel Jedlička, Jakub Šilhavý – Co je GIS? Dostupné zdroje geografických dat v ČR. Interaktivní ukázka práce v GIS.

Práci s geografickými daty a GIS si vyzkoušela třicetičlená skupina studentů Gymnázia Sokolov přímo ve školních počítačových učebnách.

Předchozí ročníky

Oddělení geomatiky ZČU v Plzni se účastní akce GIS Day již od roku 2000. Ročníky 2000-2007 probíhaly formou dne otevřených dveří. Od roku 2008 vyjíždí pracovníci oddělení i na střední školy, které projeví zájem o přednášku o geografických informačních systémech, či o praktickou ukázku práce s GIS.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1