GIS Day 2012 na FAV ZČU v Plzni

Co je GIS Day?

GIS Day slouží k představení a propagaci v současnosti jedné z nejperspektivnějších geografických a technologických disciplín - geografických informačních systémů (GIS). Tyto systémy hrají důležitou roli nejen ve státní správě, managementu krizových situací, ochraně přírody apod., ale také ve vzdělávacím procesu, kdy slouží jako zdroje důležitých geografických informací a nástroje pro jejich zpracování a tvorbu map.

Zapojení Západočeské univerzity, oddělení geomatiky

Oddělení geomatiky Západočeské univerzity v Plzni se na této akci podílí populárními přednáškami o geografických informačních systémech, geoinformatice a geomatice. Jejich součástí je představení GIS a ukázka práce s nimi, včetně možnosti vyzkoušení funkcí GIS. Letošní ročník byl podpořen projektem SPPVaV ZČU.

Termíny a data přednášek jsou průběžně domlouvány se středními školami, již domluvená data můžete vidět níže a v případě zájmu se přijít také podívat. Máte-li zájem o přednášku na vaší škole, kontaktuje nás mailem na adrese mkepkaZkma.zcu.cz nebo gorinZkma.zcu.cz.

Přednášky na KMA

14. 11. 2012

Na katedře matematiky FAV ZČU v Plzni bude program probíhat v čase 9:00-14:00. V rámci připraveného programu bude připravena popularizační přednáška o GIS, interaktivní ukázka práce v GIS a další zajímavé prezentace o mapách, včetně úlohy "Nakreslete mentální mapu okolí své školy."

Harmonogram:

Přihlášené školy

Přednášky (na přihlášených školách)

Zde budou postupně aktualizovány informace o proběhlých přednáškách na přihlášených školách.
12. 11. 2012

Karel Jedlička, Michal Kepka  – Moderní pojetí map – tradiční, ale i moderní způsoby a tvorby map. Dynamický vývoj v oblasti využívání map. Kde všude se využívají informace vztažené k prostoru? Ukázky ne tak známých mapových portálů.

Přednášku si vyslechlo dvacet studentů různých středních škol Plzeňského kraje v rámci doprovodného programu pro autory středoškolské odborné činnosti (SOČ), který proběhl na Gymnáziu Luďka Pika.

6. 12. 2012

Pavel Hájek, Michal Kepka  – Co je GIS? Dostupné zdroje geografických dat v ČR. Ukázky ne tak známých mapových portálů. Interaktivní ukázka práce v GIS.

Práci s geografickými daty a GIS si vyzkoušela dvacetičlenná skupina studentů kvarty Masarykova gymnázia přímo ve školní počítačové učebně.

3. 5. 2013

Pavel Hájek, Michal Kepka  – Co je GIS? Dostupné zdroje geografických dat v ČR. Ukázky ne tak známých mapových portálů. Interaktivní ukázka práce v GIS.

Práci s geografickými daty a GIS si vyzkoušely tři patnáctičlenné skupiny studentů septimy a 3. ročníku Gymnázia Prachatice přímo ve školních počítačových učebnách.

9. 5. 2013

Michal Kepka, Jakub Šilhavý  – Co je GIS? Dostupné zdroje geografických dat v ČR. Ukázky ne tak známých mapových portálů. Tvorba vlastní mentální mapy okolí své školy.

Práci s geografickými daty a kreslení mentální mapy si vyzkoušely dvě dvacetičlenné skupiny studentů kvarty Gymnázia Prachatice přímo ve školních počítačových učebnách.

Předchozí ročníky

Oddělení geomatiky ZČU v Plzni se účastní akce GIS Day již od roku 2000. Ročníky 2000-2007 probíhaly formou dne otevřených dveří. Od roku 2008 vyjíždí pracovníci oddělení i na střední školy, které projeví zájem o přednášku o geografických informačních systémech, či o praktickou ukázku práce s GIS.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1