GIS Day 2013 na FAV ZČU v Plzni

Co je GIS Day?

GIS Day slouží k představení a propagaci v současnosti jedné z nejperspektivnějších geografických a technologických disciplín - geografických informačních systémů (GIS). Tyto systémy hrají důležitou roli nejen ve státní správě, managementu krizových situací, ochraně přírody apod., ale také ve vzdělávacím procesu, kdy slouží jako zdroje důležitých geografických informací a nástroje pro jejich zpracování a tvorbu map.

Zapojení Západočeské univerzity, oddělení geomatiky

Oddělení geomatiky Západočeské univerzity v Plzni se na této akci podílí populárními přednáškami o geografických informačních systémech, geoinformatice a geomatice. Jejich součástí je představení GIS a ukázka práce s nimi, včetně možnosti vyzkoušení funkcí GIS.

Termíny a data přednášek jsou průběžně domlouvány se středními školami, již domluvená data můžete vidět níže a v případě zájmu se přijít také podívat. Máte-li zájem o přednášku na vaší škole, kontaktuje nás mailem na adrese mkepkaZkma.zcu.cz nebo gorinZkma.zcu.cz.

Přednášky na KMA

6. 11. 2013

Na katedře matematiky FAV ZČU v Plzni bude program probíhat v čase 12:00-15:30. V rámci připraveného programu bude připravena popularizační přednáška o GIS, interaktivní ukázka práce v GIS a další zajímavé prezentace o mapách, včetně úlohy "Nakreslete mentální mapu okolí své školy."

Harmonogram:

Přihlášené školy

Přednášky (na přihlášených školách)

Zde budou postupně aktualizovány informace o proběhlých přednáškách na přihlášených školách.
4. 11. 2013

Michal Kepka  – Geografické informační systémy ve webovém prohlížeči – současný trend přístupu ke geografickým infromačním systémům přes běžný webový pohlížeč. Ukázky ne tak známých mapových portálů. Názorná ukázka trasování v mapových portálech, ale i úskalí těchto výsledků.

Přednášku si vyslechlo patnáct studentů septimy gymnázia v rámci cyklu populárně naučných přednášek, který proběhl na Gymnáziu Luďka Pika.

29. 11. 2013

Pavel Hájek, Jakub Šilhavý  – Co je GIS? Dostupné zdroje geografických dat v ČR. Ukázky ne tak známých mapových portálů. Interaktivní ukázka práce v GIS. A oblíbená úloha kreslení mentální mapy okolí školy.

Práci s geografickými daty a GIS si vyzkoušela dvacetičlenná skupina studentů čtvrtého ročníku SPŠ stavební přímo ve školní počítačové učebně.

29. 5. 2014

Michal Kepka, Lucie Kuberková – Co je GIS? Dostupné zdroje geografických dat v ČR. Ukázky ne tak známých mapových portálů. Ukázka trasování v běžném mapovém prohlížeči a oblíbená úloha kreslení mentální mapy okolí školy.

Práci s geografickými daty a GIS si vyzkoušela patnáctičlenná skupina studentů kvarty Masarykova gymnázia přímo ve školní počítačové učebně.

Předchozí ročníky

Oddělení geomatiky ZČU v Plzni se účastní akce GIS Day již od roku 2000. Ročníky 2000-2007 probíhaly formou dne otevřených dveří. Od roku 2008 vyjíždí pracovníci oddělení i na střední školy, které projeví zájem o přednášku o geografických informačních systémech, či o praktickou ukázku práce s GIS.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1