Globální polohové systémy
KMA/GPS

Studijní informace

Přednášející

 Ing. Josef Sebera, Ph.D

Podmínky zkoušky

Zkouška se skládá z písemné části.

Termíny zkoušek viz STAG, sekce „Termíny zkoušek“

Studijní literatura

Přednáškové fólie.

Zadání a kontrola

Úloha 1

Úloha 2, data KSMV0010.14n

Úloha 3, data zimm0100.14o, zimm0100.14n, igs17745.sp3

Ke zkoušce je potřeba mít u všech úloh status "ok".
Jméno Zadání U1 U2 U3
Bernardová 1 ok ok ok
Červenka 2 ok ok ok
Habrychová 3 ok ok ok
Halasová 4
Jílková 5 ok ok ok
Jůna 6 ok ok ok
Jůzlová 7 ok ok ok
Lindauerová 8 ok ok ok
Marvalová 9 ok ok ok
Mařík 10 ok ok ok
Plecitá 11 ok ok ok
Veselá 12 ok ok ok

Literatura

  • Mervart L, Cimbálník M (1997): Vyšší geodézie 2. ČVUT Praha.
  • Mervart L (19793): Základy GPS. ČVUT Praha.
  • Hofmann-Wellenhof B, Lichtenegger H, Collins J (2004): GPS Theory and Practice (5. vyd.). Springer.
  • Leick A (2003): GPS Satellite Surveying. Wiley.
  • Kleusberg A, Teunissen JPG (1998): GPS for Geodesy. Springer.
  • Seeber G (2004): Satellite Geodesy. (2. vydání). Springer.
  • Wells D a kol. (1986): Guide to GPS Positioning. Canadian GPS Associates.

Sylabus

Historie a současný stav GPS; hlavní součásti GPS; referenční systémy; dráhy GPS družic; struktura GPS signálu; zpracování GPS signálu; atmosférické a relativistické vlivy; posun polohy fázového centra antény a jeho časové variace; multipath; plánování měření technologií GPS; meřické postupy a metody; zpracování GPS dat; matematické modely pro určování polohy; diferenciální metody; řešenní ambiguity; metody filtrace a vyhlazování; vyrovnání matematických modelů; ukazatale přesnosti; GPS software a hardware; aplikace GPS a jejich budoucnost; GPS služby CZEPOS.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1