Co je to geomatika

Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti, Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Personální obsazení oddělení geomatiky

Vedoucí

Členové

Studenti doktorského studia

Technické zázemí

V rámci rozvojových programů udržujeme naše technické zázemí na vysoké úrovni. Můžete se tak u nás potkat s moderními geodetickými přístroji, které využijete například při terénní praxi na měřické základně v Nečtinech. Pro zájemce o globální polohové systémy máme zřízenou referenční stanici GPS PLZE. Disponujeme i kvalitními laboratořemi pro Geografické informační systémy, Fotogrammetrii a Dálkový průzkum Země (viz. hardware a software). Veškeré vybavení je také nutno naplnit geografickými daty.

Spolupracující organizace

Partnerské firmy: ARCDATA Praha s.r.o, GEODIS BRNO s.r.o., GEOREAL s.r.o., GEPRO s.r.o., Help service - remote sensing spol. s.r.o, T-MAPY s.r.o.

Další organizace: České centrum pro vědu a společnost / Czech Center for Science and Society, European Spatial Data Research, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Wirelessinfo.

Další vysoké školy z oboru: České vysoké učení technické Stavební fakulta, Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Katedra informatiky a geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1