Kartografická reprodukce a polygrafie
(KMA/KRP)

Studijní informace

Přednášející

Ing. Radek Fiala

Cvičící

Ing. Radek Fiala

Podmínky zápočtu a zkoušky

Zápočet

 • správně vypracované semestrální úkoly a práce:
  • semestrální úkoly (menšího rozsahu), např. korektura textu,
  • semestrální práce (tvorba posteru ve vybraném software – spojení sazby textů i obrázků a map),
 • pro studenty denního studia je účast na exkurzích povinná.

Zkouška

 • nutný zápočet,
 • písemná (test) a ústní část (diskuse o přednášené problematice).

Doporučená literatura

 • MIKŠOVSKÝ, Miroslav: Kartografická polygrafie a reprografie. ČVUT Praha, 1999. ISBN 80-01-01989-6.
 • BUCHAR, Petr, HUML, Milan, MIKŠOVSKÝ, Miroslav, VEVERKA, Bohuslav: Mapování a kartografie. ČVUT Praha, 2001.
 • Grafika On-line – denní zpravodajství ze světa grafiky, polygrafie a digitální fotografie: http://www.grafika.cz/

Podpora výuky

Pracovní verze prezentací k přednáškám jsou dočasně přesunuty na stránky projektu Geomatika multimediálně.

Grafika (loga)

Další materiály:

Přehled probírané látky

 1. Úvod do polygrafie. Základní definice a pojmy. Historický vývoj polygrafických technik (dřevořez, mědirytina, knihtisk, dřevoryt, litografie, fotomechanický přenos obrazu, optický přenos obrazu, autotypie, hlubotisk, plochý a rotační ofset, průtisk), druhy předloh.
 2. Reprodukční fotografie (fotografický proces, přístroje a materiály). Kontaktní a reflexní kopírování.
 3. Barvy a barevné modely (aditivní a subtraktivní míchání barev, barevné modely RGB, CMY, CMYK, HSV, HSB, HLS).
 4. Úvod do reprografie. Základní definice a pojmy. Historický vývoj reprografických technik (kyanografie, argentografie, diazografie, elektrografie, mikrografie).
 5. Reprodukce textových předloh (definice a typy písma, sazba, korektury). Reprodukce obrazových předloh. Počítačová typografie. Cvičení: korektura textu.
 6. Nátisk a ofsetový tisk map (montážní techniky, tiskové desky). Technologie digitálního tisku (computer-to-plate, computer-to-cylindr, computer-to-press, computer-to-print, non impact print).
 7. Dokončovací práce při výrobě map (řezačky, skládací stroje, vazby). Knihařské práce (stroje, knižní vazby). Speciální kartografické výrobky (glóby, tyflomapy, anaglyfové mapy, …).
 8. Desktop Publishing (sázecí programy Scribus, TeX, Passepartout, QuarkXpress, Adobe InDesign, Adobe PageMaker, Corel Ventura, Adobe Framemaker, Microsoft Publisher, PagePlus, PageStream, Publishing Partner, RagTime, Xclamation, Ovation Pro).
 9. Grafické editory (Corel Draw, Adobe Photoshop, GIMP).

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1