Matematická kartografie 2
(KMA/MK2)

Studijní informace

Přednášející

Cvičící

Rozvrh

Přednáškové texty

Multimediální materiály ke studiu.

Podmínky pro udělení zápočtu

Podmínky ke zkoušky

Studijní literatura:

Užitečné odkazy

Semestrální práce

Sylabus

Kartografická zkreslení, podmínky konformity, Tissotova indikatrix. Zobrazení elipsoidu na kouli. Nepravá zobrazení (kuželová, azimutální, válcová). Zobrazení polykónická, polyedrická, neklasifikovaná. Historie zobrazení použitých na našem území. Volba, identifikace a hodnocení kartografických zobrazení. Optimalizační kritéria. Obecná řešení kartografických zobrazení. Minimaximální a variační typ zobrazení. Variavalentní zobrazení. Anamorfózy map.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1