Odkazy na stránky z oboru Geomatika

Rozcestník www stránek zabývajících se geomatikou

Chcete-li přidat na tyto stránky odkaz na vaši nebo jinou zajímavou stránku z oboru geověd, napište mail ve tvaru:

url adresa stránky: http://super.stranka.cz

popis stránky: Rozcestník, kde najdete vše. Od návodu na marmeládu až po skriptování pro Minesota map server

sekce, do které by měl být odkaz zařazen: rozcestníky

kontaktní údaje na vás (Jméno, příjmení, mail): Frnata Židla, fratnaZzidla.cz

Souhlasím ⁄ nesouhlasím s uveřejněním mé e-mailové adresy, v neinteraktivní podobě, na těchto stránkách.

Souhlasím ⁄ nesouhlasím s uveřejněním mého jména na těchto stránkách.

Nesouhlas s uveřejněním jména či e-mailu nemusí mít za následek neuveřejnění stránky. Záleží na obsahu stránky.

na adresu smrcekZkma.zcu.cz

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1