Jak psát odborný text

Na této stránce se postupně budou objevovat materiály věnované psaní odborného textu. Pod tímto pojmem rozumíme protokoly ze cvičení, seminární, bakalářské a diplomové práce. Následující seznam uvádí několik zásad a doporučení.

 • Veškeré odborné texty na oboru Geomatika by měly být psány ve formátu XML (typ dokumentu DocBook).
 • V závislosti na domluvě s vyučujícím lze text odevzdat v původním formátu XML, případně vyexportované do jiných formátů - HTML, PDF, PostScript, RTF, HTML Help, TeX, případně dalších.
 • Práce tiskněte pouze z takových formátů, které jsou určené pro textový výstup (PDF, RTF, PostScript, TeX).
 • Jestliže budete posílat práci v elektronické formě, uveďte do hlavičky mailu zkratku předmětu a zkráceně obsah mailu.
 • Používejte školní e-mailovou adresu nebo si ji alespoň přesměrujte na vlastní.
 • Materiály:
  • Šablona pro zápis úkolů a seminárních prací v DocBooku (XML) a ukázka možného výstupu (PDF).
  • Odkazy na www stránky zabývající se DocBookem (PDF, HTML)
  • Kapitola ze studijních materiálů předmětu Počítačová kartografie, která se věnuje elektronickému publikování a DocBooku (PDF, HTML)
  • Několik otázek a odpovědí na téma DocBook (HTML)
  • Stránky Petra Boldiše obsahující informace o citacích - Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2
  • Ukázky zápisu bibliografie v DocBooku - jedná se pouze o ukázky práce s DocBookem, nikoli o normovaný zápis citací (XML, HTML)

Poslední aktualizace: 19.11.2007

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1