Tematická kartografie
(KMA/TKA)

Sylabus předmětu byl modifikován za podpory projektu FRVŠ č. 1001/2005/F1a Inovace a doplnění studijního programu Geomatika.

Studijní informace

Přednášející

Ing. et Mgr. Otakar Čerba

Cvičící

Ing. et Mgr. Otakar Čerba

Podmínky zápočtu a zkoušky

Studijní materiály

Doporučená literatura

Na začátek stránky

Slidy a další dokumenty z přednášek

Veškeré nové informace o předmětu Tematická kartografie jsou k dispozici na webové stránce Pro studenty geomatiky. Blog obsahuje i nové verze volně dostupných studijních materiálů.

 • Několik úvodních slidů... (Scribd, 24. 9. 2012)
 • Informační zdroje (Scribd, 22. 9. 2012)
 • Úvod do kartografie (PDF, 27. 9. 2011)
 • Termín kartografie (Scribd, 24. 9. 2012)
 • Tvorba mapy (ODP, 29. 11. 2011)
 • Kompozice map (Scribd, 27. 9. 2011)
 • Barvy na mapách (URL, 10. 10. 2011)
 • Kartografické znaky (PDF, 2. 10. 2012)
 • Kartografické stupnice (PDF, 16. 10. 2012)
 • Popisky na mapách (PDF, 9. 12. 2011)
 • Kartografické interpretační metody (PDF, ODP, 7. 10. 2009)
 • Kartogramy (PDF, 15. 10. 2011)
 • Kartogramy krok za krokem (URL, 17. 10. 2011)
 • Kvalitativní areály (PDF, 24. 10. 2011)
 • Kartodiagramy (PDF, 24. 10. 2011)
 • Izolinie (PDF, 29. 10. 2007)
 • Metoda teček (PDF, 14. 11. 2011)
 • Dasymetrické mapy (PDF, 24. 10. 2011)
 • Anamorfované mapy (PDF, 15. 11. 2011)
 • Generalizace (PDF, 28. 11. 2011)
 • Hodnocení map (PDF, 9. 10. 2007)
 • Digitální mapy (PDF, 16. 12. 2008)
 • Kde je chyba? aneb nikdo učený z nebe nespadl (PDF, 7. 11. 2011)
 • Trendy v kartografii (PDF, 9. 12. 2011)
 • Stručná historie kartografie (PDF, 26. 11. 2012)
 • Tematické mapy na podkladě státního mapového díla (PDF, 14. 11. 2011)
 • Mapy Armády České republiky (PDF, 29. 10. 2007)
 • Turistické mapy (PDF, 14. 12. 2008)
Na začátek stránky

Seminární práce

Na začátek stránky

Sylabus

Kartografie jako vědní disciplína, historie kartografie. Nauka o mapách - základní pojmy a definice. Mapová díla na území ČR. Tématické mapy. Tvorba tematických map (kartogramy, kartodiagramy, tečková metoda, anamorfované mapy...).

Poslední aktualizace: 8. 1. 2015

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1
Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1