Technické a organizační aspekty katastru nemovitostí
(KMA/TOKN)

Studijní informace

Přednášející

Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Cvičící

Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Podmínky zápočtu a zkoušky

  • Z tohoto předmětu není udělován zápočet.
  • Zkouška probíhá ústní formou.

Termíny zkoušek vyhlašuje přednášející.

Studijní literatura

  • Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  • Koncepce digitalizace katastru nemovitostí. Zpravodaj ČÚZK, 1994, č. 2.
  • http://katastr.cuzk.cz
  • http://www.cuzk.cz

Časový harmonogram a obsah přednášek a cvičení

Harmonogram pro kombinované studium pro rok 2010/11


Sylabus

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech. Působnost Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), Zeměměřického úřadu, zeměměřických a katastrálních inspektorátů a katastrálních úřadů. Změny organizační struktury resortu ČÚZK. Jednací řád katastrálních úřadů. Státní informační politika. Informační systém katastru nemovitostí. Poskytování údajů z katastru včetně dálkového přístupu. Základní registry veřejné správy. Předpoklady ke zkoušce odborné způsobilosti pro udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1