Topografické mapování
(KMA/TOMA)

Stránky tohoto předmětu jsou od roku 2008 přesunuty na portál ZČU.

Pro zobrazení všech dostupných informací je nutné se přihlásit studentským jménem a heslem.

Studijní informace

Přednášející

Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Cvičící

Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
Ing. Martina Vichrová

Podmínky zápočtu a zkoušky

  • K zápočtu musí student odevzdat vyřešení výškopisných úloh na Základní mapě ČR 1 : 10 000 v lokalitě Tachov.
  • Ke zkoušce musí mít student získaný zápočet

Termíny zkoušek vypisuje přednášející.

Doporučená literatura

  • Veverka, B. Topografická a tématická kartografie. Vydavatelství ČVUT Praha, 2001. ISBN: 80-01-02381-8

Časový harmonogram a obsah přednášek a cvičení (2009/2010)

Informace k přednáškám a cvičením

  • Při přednáškách jsou rozdávány rozmnožované ilustrace, tabulky a schemata
  • K některým cvičením jsou rozdávány rozmnožované formuláře a návody

Sylabus

Topografické mapy – charakteristické vlastnosti. Historie topografického mapování. Základní státní a celostátní tematická mapová díla středních měřítek. Metodika hodnocení topografických map. Historické a současné metody měření polohopisu a výškopisu pro topografické mapování. Tvary terénního reliéfu. Metody údržby topografických map (Základních map ČR) do roku 2000 a nyní. Základní báze geografických dat (ZABAGED). Digitální model reliéfu – postup vyhotovení a využití. Kartografické zpracování a vydávání státních mapových děl – konvenční technologie a postupy počítačové kartografie.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1