Úvod do geografických informačních systémů
(KMA/UGI)

Webové stránky předmětu od roku 2006 jsou přesunuty na portál ZČU.

Pro zobrazení více informací je třeba být přihlášen v studentským jménem a heslem.

Studijní informace

Přednášející

Ing. Karel Jedlička

Cvičící

Ing. Karel Jedlička

Studijní materiály

Materiály k přednáškám.

Materiály ke cvičením.

Referáty

Nutné podmínky pro udělení zápočtu

K získání zápočtu musí student splnit následující formální podmínky:
  • Používat svojí školní mailovou adresu.
  • Veškeré seminární, či semestrální práce odevzdat v termínu. Pokud není vyučujícím stanoven jiný termín, platí jako konečný termín k odevzdání studentských prací poslední cvičení v zápočtovém týdnu.
  • Dokumentaci k seminární, či semestrální práci odevzdat ve stanoveném jednotném formátu.

K zápočtu musí student splnit tyto věcné podmínky:

  • Zpracovat a odprezentovat referát. Text referátu je nutné odevzdat nejpozději týden před vlastním přednesem. Témata referátů, termíny přednesů a další informace budou průběžně uveřejňovány zde.
  • Absolvovat on-line kurz Learning ArcGIS 9(zadejte do pole search) ve virtuálním kampusu firmy ESRI http://campus.esri.com. Více zde.
  • Zpracovat zadaný semestrální projekt.

Podmínky zkoušky

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Po úspěšném absolvování písemné části (zisk minimálně 60 % bodů) pokračuje student k ústní zkoušce.

Termíny zkoušek viz STAG, sekce „Termíny zkoušek“.

Studijní literatura:

  • Úvod do GIS - Přednáškové texty
  • Tuček J., Geografické informační systémy, principy a praxe, Computer Press 1998, ISBN: 807226091X
  • Davis D., E., GIS pro každého, Vytváříme mapy na počítači, Computer Press, ISBN: 8072263897
  • Kolektiv autorů, Pracujeme s geografickým informačním systémem ArcView GIS, Computer Press, ISBN: 8072262149

Sylabus

Definice a pojmy geografických informačních systémů (GIS), základní koncepty GIS, datové struktury, pořizování a organizace prostorových dat, základy prostorových analýz, vizualizace prostorových dat, přehled GIS produktů, nové trendy v GIS.

Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1