Technické zázemí

Geodetické vybavení

Gravimetrie

Relativní gravimetr Burris - pořízeno z prostředků projektu FRVŠ č. 133/2008.
Rozsah měření: 7000 mGal.
Teplotní rozsah: od -15° do +50° C.
Přesnost: lepší než 0,01 mGal.
Opakovatelnost: 0,003 mGal.
Chod gravimetru: 1,0 mGal/měsíc.

GPS

Geodetická/GPS sestava Topcon pro sběr pozemních a družicových geoprostorových dat v sítích referenčních stanic.
Sestava je složena z GPS antény Hiper+ kombinované s totální stanicí Topcon 7000 – pořízeno z prostředků FRVŠ č. 919/2006/Ab.
Geodetická GPS sestava Topcon pro statická i RTK měření.
Anténa LegAnt L1&L2 a anténa CR-3 GGD L1&L2 (osazena na referenčním bodu PLZE). Pořízeno z prostředků FRVŠ č. F923/2001.
Navigační a GIS GPS
2× Navigační/GIS GPS aparatura Navilock BT-338 s kontrolerem Pocket Loox 720 (pořízeno z prostředků FRVŠ č. 1001/2005/F1a).
1× Navigační/GIS GPS aparatura Magellan MobileMapper 6 (pořízeno z prostředků projektu VisualHealth).

Elektrooptické dálkoměry (totální stanice) s příslušenstvím

Topcon 7000 – pořízeno z prostředků FRVŠ č. 919/2006/Ab.
Topcon 225 – pořízeno z prostředků FRVŠ č. F923/2001.
Topcon 312 – pořízeno z prostředků FRVŠ č. 0312/99.
Topcon 700 – pořízeno z prostředků FRVŠ č. 0312/99.

Klasické teodolity

Redta 002
Theo 10
Theo 20

Nivelační přístroje

Topcon At-G4 s příslušenstvím pro technickou nivelaci – pořízeno z prostředků FRVŠ č. 919/2006/Ab.
Wild Nak2 s nástavcem a příslušenstvím pro přesnou a technickou nivelaci.

Všechny výše uvedené geodetické přístroje a další geodetické pomůcky jsou uloženy ve skladu geodetického vybavení.

Měřická základna v Nečtinech

V okolí konferenčního střediska ZČU, zámeckého areálu v obci Nečtiny Hrad, byla vybudována měřická základna, která je každoročné rozšiřována studenty v rámci terénního měření (předmět GEN3). Jádrem základny jsou dva pilíře s hloubkovou stabilizací a nucenou centrací pro komparační měření (jak geodetická tak GPS).

Na základně je stabilizována, polohově vyrovnána a určena síť 82 bodů podrobného bodového pole (jaro 2006).

Fotogalerie

Referenční stanice PLZE

Referenční GPS stanice PLZE je zapojena do dvou nově budovaných celostátních sítí VESOG a CZEPOS na jejichž stránkách naleznete podrobné informace. Stanice je spravována oddělením geomatiky ve spolupráci s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým (VÚGTK) – observatoří na Pecném. Stanice v současné době poskytuje data ve výměnném formátu RINEX.

Hardware

Fotogrammetrická laboratoř

fotogrammetrická stanice
CPU: AMD Athlon XP 2,2 GHz
RAM: 1 GB
grafika: 3Dlabs Wildcat VP760
LCD brýle pro stereoskopické pozorování
2× fotogrammetrická stanice
CPU: AMD Athlon XP 2 GHz
RAM: 1 GB
grafika: 3Dlabs Wildcat VP870
5× sklopný stereoskop pro pozorování stereodvojice na monitoru
stolní zrcadlový stereoskop (b = 25 cm)
digitální měřická kamera Rollei d507metric + předsádka × 0,7
senzor: 2/3" CCD, 2552 × 1920 pixelů
f = 7 mm, s předsádkou 5 mm (ekvivalent 28 mm, resp. 19 mm pro 35mm film)
pořízeno z výzkumného záměru č. MSM4977751301.
velkoformátový skener Contex CRYSTAL G600
šířka dokumentu: 42" (1,066 m)
rozlišení: 600 DPI
max. tloušťka předlohy: 15 
pořízeno z výzkumného záměru č. MSM4977751301.

Počítačové učebny

10× PC
CPU: AMD Athlon 1,4 GHz
RAM: 512 MB
12× ThinkPad IBM T43
CPU: XXXXXXX;GHz
RAM: 1 GB
pořízeno z prostředků FRVŠ č. 919/2006/Ab

Mobilní počítačová učebna

(pilotní projekt IBM v ČR, 2004)

Mobilní počítačovou učebnu nového typu tvoří 16 notebooků ThinkPad IBM T41 v mobilní skříni s podporou WiFi. Tato první mobilní učebna v České republice byla pořízena z prostředků projektu FRVŠ č. 1329/2004/A/b „Multifunkční učebna počítačového modelování a GIS“.

16× ThinkPad IBM T41
CPU: PM 1,6 GHz
RAM: 512 MB

Software

Programové vybavení je sdíleno mezi jednotlivými učebnami v rámci plovoucích licencí.

ESRI Site License
Neomezené množství licencí ESRI produktů: ArcGIS Desktop, Server, mobilní aplikace, …
Neomezený počet studentských míst v ESRI Virtual Campus.
Atlas DMT
učebnová licence
ERDAS LPS
OrthoBase (4×)
OrthoBase Pro (1×)
rozšíření VirtualGIS (5×)
rozšíření StereoAnalyst (4×)
GRASS
Jump
Kokeš, včetně MISYS
učebnová licence
Matlab, OpenOffice.org, …
Microsoft Visio (1×)
Software pro GPS
Pccdu, Pinnacle (licence k GPS aparatuře)
qGis
Thuban
VSD (3×)

Příklady využívaných geografických dat

Data jsou systematicky shromaďována a využívána v rámci výukové i výzkumné činnosti oddělení. Studenti se s nimi setkávají v rámci svých semestrálních projektů, bakalářských, diplomových i disertačních prací.

  • Katastrální mapy (vektorové i rastrové): od map stabilního katastru, pozemového katastru, jednotné evidence půdy, ... až po dnešní mapy katastru nemovitostí.
  • Mapy vojenských mapování.
  • Topografické databáze (ZABAGED, DMÚ 25).
  • Letecké snímky.
  • Ortofotomapy.
  • Obrazové záznamy DPZ.
  • Historická mapová díla.
  • Tématické prostorové databáze.
Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1