Informace pro zájemce o studium Geomatiky

Představení


Studijní programy

Nabízíme Vám studijní programy ve všechny stupně vysokoškolského studia v prezenční i kombinované formě. U většiny popisovaných oborů si můžete zobrazit (vizualizovat) doporučený průběh studia.

Bakalářský studijní program Geomatika

 • základní informace o programu:
  • je členěn do specializací geomatika a geoinformatika,
  • získáte v něm teoretický základ pro studium v navazujícím magisterském programu,
  • ale také informace důležité pro uplatnění v praxi v oblasti geografických informačních systémů, geodézie a katastru nemovitostí,
  • nesedíme však stále v učebnách, čekají Vás i praktická měření a také týdení terénní praxe v okolí Hradu Nečtiny :)
 • podrobnější popis programu na stránkách fakulty,
 • vizualizace průběhu studia:

Navazující magisterský studijní program Geomatika

 • základní informace o programu:
  • prohloubíte si získané znalosti z oblasti geodézie, geografických informačních systémů, databázových systémů, počítačové grafiky a vizualizace dat, ale také z oblasti kartografie či aplikací geometrie a geometrického modelování,
  • stačí si pouze vybrat tu správnou specializaci ...
   • Geodézie a geoinformační systémy (moderní sběr a zpracování dat v systémech GIS),
   • Vizualizace geoinformací,
   • Katastr nemovitostí a občanské právo (oblast právních aspektů katastru nemovitostí)
  • a ještě možnost kombinované formy studia se specializací Geodézie a katastr nemovitostí (technické aspekty katastru nemovitostí, metody moderního sběru geodat, jejich zpracování, vedení a aktualizaci)
  • s titulem Ing. máte možnost získat úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) b) a c) zákona č. 200/1994 Sb.
 • podrobnější popis programu na stránkách fakulty,
 • vizualizace průběhu studia dvouletých oborů,
 • vizualizace průběhu studia tříletých oborů

Doktorský studijní program Geomatika

Podrobnosti o doktorském studijním programu jsou v sekci studium - doktorské.

Kontakty

Chybí Vám další informace o studiu Geomatiky? Neváhejte nám napsat.
 • Kontakt na studijní oddělení.
 • … a nakonec kontakt pro věci, které nevyřeší ani informace na stránkách, ani studijní oddělení: Karel Jedlička (smrcekZkma.zcu.cz).

Činnost oddělení

Ukázky z prací studentů

Z multimediálně vděčných ukázek uvádíme Virtuální model aerálu ZČU na Borských polích (pro jeho prohlížení budete potřebovat nějaký plugin pro prohlížení scén v jazyce VRML, například Cortona Vrml Client nebo CosmoPlayer.).

Podrobnější informace o těchto, ale i dalších projektech naleznete na stránce věnované studentským pracem.

Geosemináře

Pravidelně pořádáme geosemináře.

Pracovní uplatnění absolventů

Naši absolventi nacházejí uplatnění v nejrůznějších oblastech a firmách. Zde uvádíme některé organizace a firmy, ve kterých se s nimi můžete setkat:

Někteří naši absolventi též po dokonční magisterského studia* pokračují v doktorských programech buď přímo na katedře matematiky nebo na jiných vysokých školách. Například stavební fakultě ČVUT nebo na Vysoké škole báňské, Technické univerzitě Ostrava, obor geoinformatika.

*S titulem Ing. a s možností získat úřední oprávnění pro výkon a ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) b) a c) zákona č. 200/1994 Sb.


Technické zázemí

Technické zázemí je pro svoji obsáhlost popsáno na samostatné stránce.


Další informace

Několik odkazů na stránky, které mohou posloužit zájemcům o studium na ZČU/FAV, zejména pak zájemcům o studijní obor Geomatika jako informace o možnostech studia na Západočeské univerzitě.

www.zcu.cz WWW stránky Západočeské univerzity v Plzni
www.fav.zcu.cz WWW stránky Fakulty aplikovaných věd
www.kma.zcu.cz WWW stránky katedry matematiky
www.noviny.zcu.cz univerzitní noviny
knihovna.zcu.cz univerzitní knihovna
legislativa.zcu.cz legislativa ZČU
stag.zcu.cz studijní agenda (STAG)
international.zcu.cz zahraniční odbor ZČU
Prvopočátky serveru byly podpořeny prostředky projektu FRVŠ č. F2294/03/F1