Prostorová evidence kulturního dědictví - případová studie na zámku Kozel

Spatially oriented register of Cultural Heritage - Castle Kozel Case Study

2015

Belai: Příprava geografických dat pro 3D tisk podrobného modelu budovy (diplomová práce) .

2014

3D web Visualization of two castle buildins - the example for 5th ICCG conference .

2013

JEDLIČKA, K. Virtual Geographic Environment of A Castle, the Way to Protect Cultural Heritage – Case Study at the Castle Kozel. International Workshop of the ICA Commission on Cartography in Early Warning and Crisis Management. Wuhan, China.

JEDLIČKA, K., ČERBA, O., HÁJEK, P. Creation of information-rich 3D model in Geographic Information System - Case Study at the Castle Kozel. In Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Conference Proceedings volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. p. 685-692. ISBN: 978-954-91818-9-0 , ISSN: 1314-2704.

2012

JEDLIČKA, K., HÁJEK, P., ČERBA, O. Experience with methods of 3D cartography gained during visualization of detailed geographic data for purposes of documenting cultural heritage (case study at the castle Kozel). In GeoCart'2012 and ICA Regional Symposium on Cartography for Australasia and Oceania. Auckland: New Zealand Cartographic Society Inc., 2012. s. 89-100. ISBN: 978-0-473-22313-7

Doplnění 3D modelů exteriérů a interiérů zámeckých budov o nižší úrovně detailu (LOD 0-2) a o interiéry (LOD 4) podle CityGML.

Geomatika v projektech 2012, (konference)

Belai: 3D model památkově chráněného areálu, (bakalářské práce)

Bobek, K., Jedlička, K.: Elektronická pasportizace památky zpřístupněné veřejnosti, (prezentace na konferenci)

Bezděk, Bobek, Jedlička, Buršík: Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky (odborně metodická publikace Národního památkového ústavu)

2011

BEZDĚK, L., BOBEK, K., JEDLIČKA, K. Zdokonalování a rozvoj metod digitalizace fotografické a grafické dokumentace památkového fondu (VÚ Zdokonalování a rozvoj metod digitalizace fotografické a grafické dokumentace památkového fondu). Praha, 2011.

BOBEK, K., JEDLIČKA, K. 3D data model for purposes of cultural heritage custody. Case study in the state Castle Kozel. Prague, Czech Republic, 2011., ISBN: 978-80-01-04885-6

3D modely exteriérů budov v zámeckém areálu v úrovni detailu LOD3 podle specifikace CityGML, (semestrální práce)

Geomatika v projektech 2011, (konference)

Jedlička, Bobek, Bezděk: 3D evidence památek, setkání odborných náměstků náměstků NPÚ, Zámek Kozel.

2010

Geomatika v projektech 2010, (konference)

Šuba: 3D model exteriérů Státního zámku Kozel (bakalářská práce)

2009

Geomatika v projektech 2009, (konference)

Luňák: Geografická datová báze Státního zámku Kozel, (diplomová práce)

Fikejz: Možnosti technologie Google Earthpro 3D vizualizaci geografických dat, (diplomová práce)

Hrádková: Studie možností sběru a zpracování podrobných 3D dat pro účely památkové péče, (diplomová práce)

2008

EISMANN, Š., JEDLIČKA, K. Geodatové báze v památkové péči. In Sborník příspěvků 17. konference GIS ESRI. Praha: ARCDATA PRAHA, 2008. s. 9-11. ISBN: 978-80-254-3063-7, (konference uživatelů ESRI)

Geomatika v památkové péči II, (seminář)

2007

Luňák: Revize databázové struktury geodatabáze zámku Kozel (semestrální práce)

Geomatika v památkové péči I, (seminář)

2006

Rauch: Velkoměřítkováprostorová databáze pro účely památkové péče, (diplomová práce)

2005

Bobek, Jedlička: Definice koncepce 3D elektronického pasportu, (interní dokument).

Začátek spolupráce mezi oddělením geomatiky ZČU a Zámkem Kozel na projektu Prostorové evidence kulturního dědictví.


Special thanks to Christian Fei for his timeline CSS, which powers the page.