Ukázky zápisu bibliografie v systému DocBook

Knihy

Addison , Doug . Small Web Sites, Great Results , Paraglyph Press , 2004 . 352 s. ISBN: 1-932111-90-5 .

Allen , Jeremy , Hornberger , Charles . Mastering PHP 4.1 . 1. vyd. Sybex, Inc. , 2002 . 736 s. ISBN: 0-7821-2924-2 .

Meyer , Eric A. Eric Meyer o CSS - ovládněte kaskádové styly! . 1. vyd. Brno : Zoner software , 2004 . 336 s. ISBN: 80-86815-03-X .

Články a seriály z časopisů

Badard , Thierry , Richard , Didier . „ Using XML for the exchange of updating information between geographical information systems “. Computers, Environment and Urban Systems , 2001 , roč. 1 , č. 25 , str. 17-31 . ISSN: 0198-9715 . Dostupné z: <  http://www.sciencedirect.com/ >.

Kosek , Jiří . Seriál o XML pro Softwarové noviny . Softwarové noviny , 2000 , roč. 2000 , č. 2-8 . ISSN: 1210-8472 . Dostupné z: <  http://www.kosek.cz/clanky/swn-xml/index.html >.

Příspěvky z konferencí

Adcock , Vincent T . „ Implementing an integrated SVG application for real time, dynamically generated Internet mapping “. In SVG Open 2004 . Tokyo ( Japan ) : Keio University , W3C , 2004 . Dostupné z: <  http://www.svgopen.org/2004/papers/SVG_Open_Abstract >.

Cimprich , Petr . „ Transformace v XML “. In Sborník OpenWeekend 2003 . Praha : Studentská unie ČVUT , 2003 . ISBN: 80-01-02723-6 . Dostupné z: <  http://www.openweekend.cz/download/sbornik_ow2003.pdf >.

Články a seriály z internetu

XML pro manažery . Porovnání SGML a XML z pohledu manažera [online]. Inc. Arbotext , 1998 . Dostupné z: <  http://www.zvon.org/translations/xml_for_managers/Output/index_cs.html >.

Flynn , Peter . Často kladené otázky o XML [online]. W3C , 1.6.1999 . Dostupné z: <  http://www.zvon.org/translations/xmlFAQ/Output/index_cs.html >.

Specifikace

Adler , Sharon , Berglund , Anders , Caruso , Jeff , Deach , Stephen , Graham , Tony , Grosso , Paul , Gutentag , Eduardo , Milowski , Alex , Parnell , Scott , Richman , Jeremy , Zilles , Steve . „ Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.0 “. W3C Recommendation [online]. 15.10.2001 . Dostupné z: <  http://www.w3.org/TR/xsl/ >.

Tutorialy

Jirát , Jiří . „ XInclude Tutorial “ [online]. 16.3.2005 . Dostupné z: <  http://www.zvon.org/xxl/XIncludeTutorial/Output/index.html >.